krisecenter
Forside_vi hjælper
Forside_hemmelig addresse
Forside_æresrelatered

VELKOMMEN TIL KRISECENTRET


VestaRAM krisecenter er godkendt efter Servicelovens § 109, og vi yder støtte og omsorg til voldsramte kvinder og børn.


Vi har særlig fokus på at skabe tryghed, ro og yde omsorg i et nærværende miljø, hvor kvindernes og børnenes sikkerhed vægtes særdeles højt. Vi har professionelt personale alle døgnets 24 timer, der bistår kvinderne i at genopbygge selvtillid og selvrespekt således, at de igen kan tage styringen i deres eget liv og en ny begyndelse - et liv uden vold.


Alle ansatte har viden om volden og dens skadevirkninger samt viden og erfaring indenfor æresrelaterede problematikker. Vi gør brug af tolke i det omfang, der er behov.


Vi har særlig fokus på høj sikkerhed og speciale indenfor æresrelaterede problematikker.


Krisecentret ligger i naturskønne omgivelser, og har plads til store familier.


VestaRAM er normeret til 10 pladser, og har kriseramte kvinder i alle aldre samt deres børn op til 18 år som målgruppe. 

UDSAT FOR VOLD?

DIT OPHOLD HOS OS

BØRN PÅ KRISECENTRET