krisecenter

VestaRAM Krisecenter


Vi hjælper kriseramte kvinder og deres børn

OM KRISECENTRET

VestaRAM krisecenter er en selvejende institution godkendt efter Servicelovens § 109. Vi tilbyder midlertidigt ophold til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte.

Vi har særlige viden og kompetencer indenfor ærelsrelaterede problematikker. I kraft af æresrelaterede trusler har VestaRAM krisecenter ekstra fokus og krav til forhøjet sikkerhed.Vi har stor fokus på at skabe tryghed, ro og yde omsorg i et nærværende miljø, hvor kvindernes og børnenes sikkerhed vægtes særdeles højt. Vi hjælper og støtter kvinderne i at genopbygge selvtillid og selvrespekt således, at de igen kan tage styringen i deres eget liv. En indskrevet kvinde og børn vil blive tilbudt følgende ydelser:


 • Psykologbehandling af autoriseret psykolog tilbydes alle kvinder og børn under deres ophold (jf. Serviceloven § 109, stk. 8).
 • Minimum 1 person tilknyttes enhver familie, og der tilbydes løbende Jeg-støttende-samtaler med fokus på deres trivsel og udvikling.
 • Hjælp til selvhjælp. En indskrevet kvinde og børn tilbydes indledende og koordinerende støtte og vejledning i forhold til bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen m.v. (jf. Serviceloven § 109, stk. 7).
 • Mulighed for aflastning af indskrevne børn i mindre omfang under opholdet.

VORES VÆRDIER

Sådan arbejder vi

ORDENTLIGHED

 • Vi møder hinanden med fordomsfrihed og åbent sind.
 • Vi rummer forskellighed og hjælper og støtter hinanden med hjertet.
 • Vi er bevidst om, at alt vi gør, skriver og siger påvirker andre
 • Vi siger det vi mener, og vi gør det, vi siger.

EMPATI

PROFESSIONALISME

ARBEJDSGLÆDE

 • Vi lever os ind i din verden, tanker og problemstillinger via en omsorgsfuld og anerkendende tilgang.
 • Vi er bevidst om og kan begrunde vores tilgange og metoder.
 • Vi anvender teori i praksis.
 • Vi bevarer høj faglighed gennem løbende efteruddannelse.
 • Vi vægter høj faglighed, viden og erfaring indenfor etniske minoriteter og
 • æresrelaterede problematikker.
 • Vi er opmærksomme på, hvad der tilhører arbejds- og privatlivet.
 • Vi arbejder i samme retning og ud fra et fælles sprog.

 • Vi vægter arbejdsglæde og med blik for tilværelsens sjove og skæve vinkler og levner plads til humor og et godt grin.
 • Vi gør plads til at handle under eget ansvar.

VI STØTTES AF